•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

<中國古建築漫談>

 

日期﹕10月7,14,21,28日   共4堂   (逢星期三)

 

時間:    15:00-16:00

 

導師﹕資深長者學員陳德祥

 

內容﹕講解中式建築基本結構、規劃原則、材料及欣賞佛宮寺釋迦塔